Blog

2020-03-07

Urlop wypoczynkowy z puli urlopu przyszłorocznego?

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze niż wynika to z przepisów prawa pracy. Należy bowiem pamiętać, iż przepisy prawa pracy gwarantują pracownikom pewne minimalne wartości, których pracodawca nie może naruszać. Oznacza to w praktyce, iż jeśli pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni to pracodawca nie może pozbawić pracownika tego prawa ale może udzielić mu urlopu w większym wymiarze. Jest to jednak prawo pracodawcy wynikające wyłącznie z jego dobrej woli (może to być np. forma premii dla pracownika). Jeśli jednak z niej skorzysta to nie może potem potrącić pracownikowi tych dodatkowych dni z urlopu wypoczynkowego przysługującemu pracownikowi w kolejnym roku. 

Stanowisko to wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1980 r., I PRN 3/80, OSPIKA 1981 nr 3, poz. 43; zgodnie z którym „udzielenie przez pracodawcę pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu, nie uprawnia do „potrącania” tego urlopu z urlopu należnego pracownikowi w roku następnym„.

Podsumowując, jeśli pracodawca udzielił pracownikowi urlopu wypoczynkowego w danynm roku w wymiarze np. 30 dni (26 dni + 4 dni dodatkowe), to w kolejnym roku musi mu udzielić kolejnych 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może potrącić tych 4 dni z urlopu w kolejnym roku i udzielić pracownikowi tylko 22 dni urlopu wypoczynkowego.

Autor: adw. Marek Wierzbiński

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00
Piątek: 08:00 - 15:00