Sprawy karne

Pomoc w sprawach karnych od zawsze była domeną pracy adwokata. Pomoc w tych sprawach polega na reprezentowaniu klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:

 1. wykroczeń opisanych w Kodeksie Wykroczeń,
 2. przestępstw opisanych w Kodeksie Karnym oraz ustawach szczególnych, w tym w szczególności ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 3. wykroczeń i przestępstw skarbowych opisanych w Kodeksie Karnym Skarbowym,
 4. postępowania wykonawczego, tj:
  • ubiegania się o zgodę na odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
  • rozłożenia zasądzonej kary grzywny na raty, itp.

 

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00 Piątek: 08:00 - 15:00