Nasz zespół

Aplikant Adwokacki

Sebastian Kliński

W 2019 r. ukończył studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego pt: „Czyn ciągły w polskim prawie karnym. Analiza dogmatycznoprawna konstrukcji z art. 12 KK z 1997 r.”.
 
W 2019 r. przystąpił do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i uzyskał wynik pozytywny. Od stycznia 2020 rozpoczął aplikacje adwokacką przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał już od drugiego roku studiów pracując jako asystent prawny w szczecińskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Na piątym roku studiów pracował w dziale organizacyjno-prawnym w jednym z największych szczecińskich przedsiębiorstw, gdzie zapoznał się z charakterem pracy in-house lawyer. W trakcie studiów był czynnym członkiem Koła Naukowego Nauk Penalnych „Ultima Ratio” działającego przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2016/2017 pełnił funkcję Przewodniczącego wyżej wskazanego Koła.   
 
Jego zainteresowania w głównej mierze skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem karnym materialnym, prawem zobowiązań oraz prawem spółek handlowych.

Aplikanta Adwokacka

Hanna Kołoszycz

W 2020 r. ukończyła studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wysokie osiągnięcia w nauce pozwoliły jej w toku studiów uzyskać stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Obroniła z oceną bardzo dobrą interdyscyplinarną pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego – rodzinnego oraz małżeńskiego prawa kanonicznego. 

W 2021 r. rozpoczęła aplikację adwokacką. 
Praktykę i doświadczenie w zawodzie prawniczym zdobywa od 2015 r., a w 2018 r. nawiązała współpracę z Kancelarią, początkowo jako praktykantka i asystentka prawna. 
 
W obrębie jej zainteresowań znajduje się prawo rodzinne, spadkowe oraz prawo zobowiązań.

Kierownik sekretariatu

Ewa Jachnik

W 1984 r. uzyskała tytuł technika administracji.

Od 1991 r. nieprzerwanie kieruje pracą sekretariatu. Odpowiada między innymi za kontakt z klientami kancelarii oraz obsługę dokumentacji księgowej i ZUS. 


Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 15:00 Wtorki: 08:00 - 19:00