Blog

23.07.2020

Czy staż pracy za granicą dolicza się do stażu pracy od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej albo dodatku stażowego?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna aczkolwiek nie znajdziemy jej w Kodeksie Pracy czy też ustawach regulujących zasady przyznawania tych świadczeń. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 149) udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Należy ponadto przypomnieć, że okresy tego zatrudnienia nie muszą być wykazywane tylko i wyłącznie za pomocą świadectwa pracy ale mogą być przez pracownika wykazywane za pomocą wszelkich molżiwych dowodów.

 

Autr: adw. Marek Wierzbiński

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00 Piątek: 08:00 - 15:00