Blog

2018-12-01

Jakie informacje zamieszcza się w świadectwie pracy?

Treść świadectwa pracy została ściśle uregulowana treścią art. 97 KP. Zgodnie z treścią treścią tego przepisu w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

  1. okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  2. zajmowanych stanowisk,
  3. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  4. a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Doprecyzowaniem art. 97 KP jest Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1289), które zawiera szczegółowe informcja jakie dane należy wpisać do świadectwa pracy oraz zawier wzór przykładowego świadectwa pracy.

Wracają to zadanego pytania, należy stwierdzić, iż okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie powinien znaleźć się w świadectwie pracy, bowiem ustawodawca nie wymaga wprost jego podania, a jednoczesnie nie zależą od niego uprawnienia pracownicze czy uprawnienia z ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli mają Państwo inne pytania dotyczące świadectwa pracy czy prawa pracy zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila lub naszego profilu na Facebook https://www.facebook.com/kancelariawierzbinski

Autor: Marek Wierzbiński

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00
Piątek: 08:00 - 15:00