Blog

2019-08-18

Jak obliczyć wysokość odszkodowania przewożnika za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru ? (CMR)

Zasady ustalania wysokości odszkodowania którego można żądać od przewoźnika zostały określone w art. 23 Konwencji CMR.

Zgodnie z art. 23 ust. 1  odszkodowanie oblicza się według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu. Zgodnie zaś z ust. 2 wartość towaru określa się według ceny giełdowej lub w razie jej braku według bieżącej ceny rynkowej, a w braku jednej i drugiej – według zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości.

Ogrniczenie tej odpowiedzialności zawiera jednak ust. 3, zgodnie z którym odszkodowanie nie może jednak przekraczać 8,33 jednostki rozrachunkowej za 1 kilogram brakującej wagi brutto.

Jak więc obliczyć ile to 8,33 jednostki rozrachunkowej za 1 kilogram brakującej wagi brutto?

Jednostka rozrachunkowa, o której mowa w Konwencji CMR jest specjalnym prawem ciągnienia utworzonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kurs tej jednostki ustalamy w oparciu o tadelę średnich kurswó ogłaszaną przez NBP, pod pozycją „SDR”.

Jeśli przykładowo do przewozu powieżono 250 sztuk danego towaru, o łącznej wadze 1.000 kg to maksymalne odszkodowanie, za utratę całośi towaru, wyniesie 44.709,61 zł, nawet jeśli rzeczywista wartość rpzewożonego towaru będzie wyższa. Masę towaru mnożymy razy 8,33 jednostek rozrachunkowych, co daje 8.330 SDR. Tę wartość mnożymy przez kurs  jednostki rozrachunkowej ustalony w oparciu o tabelę śrdnich kursów NBP z dnia ustalania odszkodowania (np. na dzień 18 sierpnia 2019 roku kurs ten wynosi 5,3673 – tabela dostępna pod tym linkiem). Tym samym 8.330 SDR x 5,3673 zł daje 44.709,61 zł.

Jeżeli utracona zostanie tylko część towaru, odszkodowanie zostanie obliczone proporcjonalnie. Np. jeśli utracono 100 sztuk wyniesie ono 17.913,83 zł. (Jeżeli 250 sztuk waży 1.000 kg, to 100 sztuk waży 400 kg. 400 kg mnożymy razy 8,33 SDR co daje 3.332 SDR. Wynik ten mnożymy razy średni kurs SDR w wysokosći 5,3673 zł co daje ostatecznie 17.913,83 zł.)

Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru lub zadeklarowania specjalnego interesu w jego dostawie.

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00
Piątek: 08:00 - 15:00