Blog

2020-07-23

Czy staż pracy za granicą dolicza się do stażu pracy od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej albo dodatku stażowego?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna aczkolwiek nie znajdziemy jej w Kodeksie Pracy czy też ustawach regulujących zasady przyznawania tych świadczeń. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 149) udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Należy ponadto przypomnieć, że okresy tego zatrudnienia nie muszą być wykazywane tylko i wyłącznie za pomocą świadectwa pracy ale mogą być przez pracownika wykazywane za pomocą wszelkich molżiwych dowodów.

Autr: adw. Marek Wierzbiński

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00
Piątek: 08:00 - 15:00